კალათა

დეტალურად

ტომი III. Lower Intermediate (საშუალო 1) დონე

ინგლისური ენის კურსი

გამომცემლობა პალიტრა L

სასწავლო

ისწავლე ინგლისური ენა დამოუკიდებლად 26 კვირაში! იტალიური გამომცემლობის, "Scalagroup international"-ის ევროპის მრავალ ქვეყანაში აპრობირებული ინგლისური ენის შემსწავლელი ინოვაციური პროგრამა - ენის სასწავლო მულტიმედიური კურსი.
 • lesson 1 (1)
 • lesson 1 (2)
 • lesson 1 (3)
 • lesson 1 (4)
 • lesson 1 (5)
 • lesson 2 (1)
 • lesson 2 (2)
 • lesson 2 (3)
 • lesson 2 (4)
 • lesson 2 (5)
 • lesson 3 (1)
 • lesson 3 (2)
 • lesson 3 (3)
 • lesson 3 (4)
 • lesson 3 (5)
 • lesson 3 (6)
 • lesson 3 (7)
 • lesson 3 (8)
 • lesson 3 (9)
 • lesson 4 (1)
 • lesson 4 (2)
 • lesson 4 (3)
 • lesson 4 (4)
 • lesson 4 (5)
 • lesson 5 (1)
 • lesson 5 (2)
 • lesson 5 (3)
 • lesson 5 (4)
 • lesson 5 (5)
 • lesson 6 (1)
 • lesson 6 (2)
 • lesson 6 (3)
 • lesson 6 (4)
 • lesson 6 (5)
 • lesson 6 (6)
 • lesson 6 (7)
 • lesson 6 (8)
 • lesson 6 (9)
 • lesson 7 (1)
 • lesson 7 (2)
 • lesson 7 (3)
 • lesson 7 (4)
 • lesson 7 (5)
 • lesson 8 (1)
 • lesson 8 (2)
 • lesson 8 (3)
 • lesson 8 (4)
 • lesson 8 (5)
 • lesson 8 (6)
 • lesson 8 (7)
 • lesson 8 (8)
 • lesson 8 (9)
 • lesson 9 (1)
 • lesson 9 (2)
 • lesson 9 (3)
 • lesson 9 (4)
 • lesson 9 (5)
 • lesson 10 (1)
 • lesson 10 (2)
 • lesson 10 (3)
 • lesson 10 (4)
 • lesson 10 (5)
 • lesson 10 (6)
 • lesson 10 (7)
 • lesson 10 (8)
 • lesson 10 (9)