კალათა

დეტალურად

Drive – რა გვამოძრავებს სინამდვილეში? მოტივაციის საიდუმლო

დენიელ პინკი

გამომცემლობა პალიტრა L

მთარგმნელი ნინო მარდალეიშვილი თამთა ხუციშვილი-ბერუაშვილი

ბიზნესი

თარგმანი ინგლისურიდან

კითხულობს გიორგი ზანგური

სერია ლურჯი ოკეანე

როგორ უნდა შეუქმნა მოტივაცია ადამიანებს სამსახურში, სკოლასა და სახლში? დაივიწყე ყველაფერი, რაც ამ თემაზე იცოდი. დენიელ ჰ. პინკი ყველა პარადიგმას არღვევს. წარსულს ჩაბარდა „დასჯა-წახალისების“ მეთოდი. დღეს აქტუალურია მოტივაციის სამი ელემენტი: ავტონომია – სურვილი, მართო საკუთარი ცხოვრება; დაოსტატება – უნარი, გახდე უკეთესი შენს საქმიანობაში; მიზანი – სწრაფვა, იყო რაღაც უფრო მნიშვნელოვანის შემადგენელი ნაწილი.
 • შესავალი (1)
 • შესავალი (2)
 • შესავალი (3)
 • I-1 (1)
 • I-1 (2)
 • I-1 (3)
 • I-1 (4)
 • I-1 (5)
 • I-2 (1)
 • I-2 (2)
 • I-2 (3)
 • I-2 (4)
 • I-2 (5)
 • I-2 (6)
 • I-2 (7)
 • I-2 (8)
 • I-2 (9)
 • I-2 (10)
 • I-2 (11)
 • I-3 (1)
 • I-3 (2)
 • I-3 (3)
 • II-4 (1)
 • II-4 (2)
 • II-4 (3)
 • II-4 (4)
 • II-4 (5)
 • II-4 (6)
 • II-4 (7)
 • II-4 (8)
 • II-5 (1)
 • II-5 (2)
 • II-5 (3)
 • II-5 (4)
 • II-5 (5)
 • II-5 (6)
 • II-5 (7)
 • II-6 (1)
 • II-6 (2)
 • II-6 (3)
 • II-6 (4)
 • II-6 (5)
 • II-6 (6)
 • III-1
 • III-2 (1)
 • III-2 (2)
 • III-2 (3)
 • III-3 (1)
 • III-3 (2)
 • III-3 (3)
 • III-4
 • III-5 (1)
 • III-5 (2)
 • III-6 (1)
 • III-6 (2)
 • III-7
 • III-8
 • III-9
 • III-10
 • III-11
 • სამადლობელი სიტყვა